Ceník služeb

Základní služby

Půjčování knih                                zdarma

Přístup na internet                          zdarma

Manipulační poplatek spojený s registrací

Manipulační poplatek                     zdarma

Poplatky z prodlení – upomínky

  1. upomínka                          Kč  10,-
  2. upomínka                          Kč   20,-
  3. upomínka                          Kč  30,-

Upomínací dopis                          Kč  50,-

 

Za ztrátu nebo poškození dokumentu jsou uživateli knihovny účtovány všechny náklady,

které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly – cena knihy v plné výši + 100 korun na náklady s pořízením.

 

Za poškození dokumentu může být účtována uživateli pokuta podle míry poškození, kterou posoudí knihovník – od 10 korun do plné výše ceny knihy.

 

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.